Allmänna Användarvillkor

§ 1 Inledning

Policyn innehåller reglerna som ska följas på CasinoCowboy.com. CasinoCowboy.com förbehåller sig rätten att när som helst redigera eller ta bort inlägg som vi anser strida mot vår policy. Genom att delta i vårt onlinemiljö erkänner du nuvarande policy.

§ 2 Ditt användarkonto

(1) Du kan inte ha mer än ett konto. Ditt användarkonto är personligt och bör inte användas av andra. Alla rörelser från ditt konto räknas som om de utfördes av dig själv.

(2) Du är personligen ansvarig för innehållet i de inlägg du publicerar.

(3) Användarnamn, avatar och / eller signatur for kontot ska inte förväxlas med officiella tjänster, företagsnamn, varumärke, pseudonym eller artistnamn som är skyddad i Sverige såvida det inte är respektive företag / enhet / person som äger användarkontot.

(4) Syftet med samhället är att skapa ett offentligt forum med erfarenheter och åsikter där användarna kan dela sin erfarenhet i casinospel och sportspel. För att säkerställa en effektiv informationsutbyte bör alla användare uppträda artigt och avstå från personliga fientligheter eller förolämpningar.

§ 3 Användarens förpliktelser

(1) Inlägg på sidan måste hållas i en artig och korrekt ton. Fokusera på fall och inte person och diskutera anständigt.

(2) Det är förbjudet att skriva, ladda upp, länka till eller på annat sätt publicera något som kan leda till straffrättsligt ansvar, något som är förolämpande, rasistiskt eller på annat sätt strider mot svenska lag. Dessutom gäller följande:

  • Det är förbjudet att ladda upp upphovsrättsligt material om du inte har upphovsrätt till detta material eller det är godkänt av författaren. Detsamma gäller att koppla till sådant material (inklusive piratkopierat) på andra webbplatser än de som har tillstånd av licenstagaren.
  • CasinoCowboy.com ansvarar inte för innehållet i externa länkar.
  • Länkar till eller annonsering för MLM, Pyramid Games, "Most Click" System och liknande är förbjudna.
  • Pornografi eller länkar till sidor som innehåller pornografi, förutom nakenhet som inte visar sexuella handlingar och som inte fokuserar på genrer, är förbjuden.

 

(3) Brottet mot policyn kommer att bedömas i varje enskilt fall och baseras på överträdelsens allvar.

(4) Reaktioner av allvarlig eller upprepad överträdelse kan vara en varning eller uppsägning av användarkonto för en permanent eller tidsbegränsad period.

§ 4 Bonuspoäng

På CasinoCowboy.com belönas användare som bidrar till att förbättra informationsutbytet aktivt att genom att rösta eller kommentera, med bonuspoäng.

§ 5 Upphovsrätt

Genom dina inlägg berättar du inte upphovsrätt, men ger tillstånd för spridning och kopiering av produktionen. Denna behörighet gäller även om tjänsten erbjuds i en annan mediakanal än originalet, om inget annat anges. Användaren kan välja om man ska publicera upphovsrättsskyddat material på tjänsten och kan därför inte på något sätt kräva ersättning eller ersättning för sådant material.

§ 6 Varaktighet och uppsägning

(1) Detta avtal gäller under obegränsad tid.

(2) Både användaren och CasinoCowboy.com kan säga upp avtalet när som helst och utan föregående meddelande.

(3) När gemenskapsavtalet har upphört har CasinoCowboy.com rätt att blockera tillgången till samhället. Innehållet som användaren publicerar kan avlägsnas av operatören eller vara kvar på CasinoCowboy.com. Användaren har inte rätt att överföra innehållet från operatören.

§ 7 Ändringar av avtalet

Om en bestämmelse i dessa Allmänna Användarvillkor ändras eller blir ineffektiv påverkar inte denna effekt av de återstående villkoren.